اپلیکیشن موبایل برداشت خرابی معابر

با استفـاده از اپلیکیشن موبایـل برداشت خرابی معابـر، می‏تـوان انواع خرابی روسازی معابر را به همراه شدت، مکان دقیق و تصویر آن‏ها، در زمان کم و با هزینه کمتر و دقت بالاتر، گردآوری نمود.

دانلود اپلیکیشن

مهم ترین قابلیت ها

مزایای استفاده سامانه

  • برداشت بدون استفاده از کاغذ
  • برداشت با تعداد پرسنل کمتر
  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • تولید اتوماتیک نقشه خرابی معابر
  • اعتبارسنجی و نظارت آسان
  • امکان استفاده از اطلاعات در سامانه pms

وب سایت مدیریت برداشت اطلاعات

با استفاده از وب سایت مدیریت برداشت اطلاعات، کارشناسان می توانند نسبت به برنامه‏ریزی، کنتـرل، اعتبـارسنجی و نظارت بر فرآیند برداشت، اقدام نمایند. کلیه فعالیت‏های پرسنل برداشت اطلاعات، قابل کنترل و نظارت می باشند. همچنین داشبوردهای مدیریتی، امکان مدیریت آسان فرآیند برداشت را در اختیار کارشناسان قرار می‏دهند.

مشاهده سامانه

مهم ترین قابلیت ها

مزایای استفاده سامانه

  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد تیم برداشت و افزایش بهره وری
  • اعتبارسنجی آسان و سریع اطلاعات برداشته شده
  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند

درخواست دمو

دانلود کاتالوگ سامانه

درخواست ارائه حضوری

۰۹۰۳۰۳۴۱۸۰۸ و ۰۳۱۳۷۷۸۹۶۰۶

اصفهان/ میدان ارتش/ بلوار کشاورز/ رو به روی بانک ملی/ ساختمان سپاهان/طبقه دوم