اپلیکیشن موبایل ارسال گزارش وقایع

با استفاده از اپلیکیشن موبایل، شهروندان می توانند گزارش وقایع ترافیکی سطح شهر را برای مرکز کنترل ترافیک، ارسال نمایند.

دانلود اپلیکیشن

شهروندان چه چیزی را می توانند گزارش کنند؟

وب سایت مدیریت وقایع ترافیکی

با استفاده از وب سایت مدیریت وقایع ترافیکی، کارشناسان مرکز کنترل ترافیک می توانند گزارشات شهروندان را بررسی و تأیید نموده و اقدامات مناسب جهت مدیریت و کنترل ترافیک شهر را انجام دهند.

مشاهده سامانه

مهم ترین قابلیت ها

سیمای شهر: مدير كل دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور مطرح كرد: اصفهان الگويي مناسب در حوزه فرهنگ سازي ترافيك

مزایای استفاده سامانه

  • مشارکت شهروندان در برداشت اطلاعات ترافیکی

  • افزایش رضایتمندی شهروندان با اطلاع رسانی بهنگام

  • فراهم آوری بستر تجمیع و تحلیل اطلاعات ترافیکی

  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند

درخواست دمو

دانلود کاتالوگ سامانه

درخواست ارائه حضوری

مشتریان ترافیک یار

۰۹۰۳۰۳۴۱۸۰۸ و ۰۳۱۳۷۷۸۹۶۰۶

اصفهان/ میدان ارتش/ بلوار کشاورز/ رو به روی بانک ملی/ ساختمان سپاهان/طبقه دوم