اپلیکیشـن موبایــل برداشت اطلاعات معابر

 

با استفاده از اپلیکیشن موبایل رهیار، می‏توان اطلاعات انواع المان‏های موجود در معابر شهر را از طریق فرم‏های پویا، در زمان کوتاه و با هزینه کم و دقت بالا برداشت نمود.

مهم ترین قابلیت ها

مزایای استفاده سامانه

  • برداشت بدون استفاده از کاغذ
  • برداشت با تعداد پرسنل کمتر
  • کاهش زمان برداشت اطلاعات

وب سایت مدیریت اطلاعات معابر

با استفاده از وب سایت مدیریت اطلاعات معابر، کارشناسان می توانند اقدام به ایجاد انواع المان‏ها و فرم‏های گردآوری اطلاعاتنمایند و آن‏ها را به کاربـران اختصـاص دهند. اطلاعـات ارسـالی کاربران در این سایت، مدیریت می شـوند و انواع گزارشات برای تصمیم‏گیری بهینـه در مـورد معابر، آماده می شوند.

مشاهده سامانه

مهم ترین قابلیت ها

مزایای استفاده سامانه

  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد تیم برداشت و افزایش بهره وری
  • اعتبارسنجی آسان و سریع اطلاعات برداشته شده
  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند

درخواست دمو رهیار

دانلود کاتالوگ سامانه

درخواست ارائه حضوری رهیار

۰۹۰۳۰۳۴۱۸۰۸ و ۰۳۱۳۷۷۸۹۶۰۶

اصفهان/ میدان ارتش/ بلوار کشاورز/ رو به روی بانک ملی/ ساختمان سپاهان/طبقه دوم