اپلیکیشن موبایل برداشت اطلاعات (بهپو)

با استفاده از اپلیکیشن موبایل بهپو، جمع آوری اطلاعات از طریق فرم‏های پویا، در زمان
کوتاه و با هزینه کم و دقت بالا انجام می شود. با چند ضربه انگشت، اطلاعات را برداشت کرده و در همان لحظه برای سازمان‏تان ارسال نمایید.

قابلیت های اپلیکیشن بهپو

وب سایت مدیریت اطلاعات بهپو

با استفاده از وب سایت مدیریت اطلاعات، کارشناسان می توانند اقدام به ایجاد انواع المان‏ها و فرم‏های گردآوری اطلاعات نمایند و آن‏ها را به کاربـران اختصـاص دهند. اطلاعـات ارسـالی کاربران در این سایت، مدیریت می شـوند و انواع گزارشات برای تصمیم‏گیری بهینـه با اطلاعات برداشت شده، آماده می شوند.

مشاهده سامانه

مهم ترین قابلیت ها

مزایای استفاده سامانه

  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد تیم برداشت و افزایش بهروری
  • اعتبارسنجی آسان و سریع اطلاعات برداشت شده
  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند

درخواست دمو

دانلود کاتالوگ سامانه

درخواست ارائه حضوری

۰۹۰۳۰۳۴۱۸۰۸ و ۰۳۱۳۷۷۸۳۰۳۳

اصفهان/ خیابان سهروردی/ کوچه شهید یارمحمدیان/ مجتمع زیتون/ واحد ۲۰